G A L E R I E    D E   P I E T E R

Het Pieterpubliek
op de opening van FASHION, 17 januari 2013