/W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd">

G A L E R I E    D E   P I E T E RGalerie De Pieter wordt gesloopt

Het ROC ID College heeft het Rijnlandblok (Breestraat 46-48/Boommarkt 16) van de gemeente Leiden gekocht. Het gaat om het voormalige postkantoor en kantoor van het Hoogheemraadschap. Het ROC ID College gaat een groot gedeelte van het pand slopen en vervangen voor nieuwbouw. De gevel van het monumentale pand blijft behouden. De verschillende locaties van het ROC ID College in Leiden worden zo samengevoegd tot één nieuwe vestiging. 


De nieuwbouw

Wij danken iedereen die De Pieter belangeloos heeft geholpen.