G A L E R I E    D E   P I E T E RGalerie De Pieter in Leiden

De Pieter is in augustus 2009 opgericht door een collectief van kunstenaars, ‘de Pieters’. De Pieter was toen gevestigd in een fraai 19-eeuws winkelpand in de Lokhorststraat, in de buurt van de Pieterskerk. Wethouder Jan-Jaap de Haan verrichte de opening van de eerste tentoonstelling. Sindsdien hebben wij veel tentoonstellingen georganiseerd en daarvoor steeds ook andere kunstenaars uitgenodigd. Er is inmiddels een ruime kring van ‘Gastpieters' ontstaan. Per april 2010 zijn we verhuisd naar het voormalig postkantoor aan de Breestraat. Er is met vereende krachten hard gewerkt aan de renovatie van het pand. De Pieter is de grootste galerie van Leiden. De ruimte bestaat uit een royale hal met grote ramen en een tiental meer intieme kamers en kamertjes. De Pieter richt zich vooral op Leidse kunstenaars, maar we willen ons daar niet toe beperken. We streven naar variatie in de tentoonstellingen en willen de bezoeker steeds verrassen.

Adres:
Het voormalig Postkantoor
Breestraat 46
2311 CS Leiden
Openingstijden: za-zo van 13.00 tot 17.00 uur.
klik hier voor een Google Maps kaartje

Contactpersonen galerie:
Michel Siebes:
Christiaan van Tol:

Contactpersoon website:
Charlotte Boschma:

Informatie voor deelnemers

1. Over de galerie
Galerie De Pieter wordt beheerd door een collectief van 11 kunstenaars. De galerie maakt geen winst. De kosten (huur, opening, uitnodiging e.d.) worden gedeeld door de kunstenaars die aan de tentoonstellingen deelnemen. Bij verkoop wordt geen provisie in rekening gebracht; de kunstenaar ontvangt het hele aankoopbedrag. We doen ons best om de tentoonstellingen professioneel te organiseren. Maar het blijft vrijwilligerswerk, dus er kan iets mis gaan. Als je ergens een handje mee kunt helpen, stellen we dat zeer op prijs.

2. Inleveren werk
Steeds op zondag voor de opening van 16 -18 uur + de eerstvolgende maandag van 20 -21 uur. Op de laatste zondag van de expositie en de maandag daarna kan het werk op dezelfde tijden worden gehaald. Meld je svp bij de aanwezige Pieters. Aan de voorzijde van het werk moet zijn vermeld je naam, titel en prijs van het werk. Na het ophangen worden op basis hiervan titelkaartjes bij het werk gemaakt. Een kaartje aan een touwtje – bevestigd aan het ophangsysteem - is handig omdat het na gebruik na achteren geslagen kan worden. Het werk moet zijn voorzien van een deugdelijk ophangsysteem. Voor ruimtelijk werk, dien je – indien nodig – zelf voor een sokkel zorgen. Graag het werk uitpakken en verpakkingsmateriaal mee naar huis nemen. We zullen uiterst zorgvuldig met het werk omgaan, maar deelname is voor eigen risico. Het werk wordt door ons niet verzekerd.

3. Met de auto
Halen en brengen van werk: Je kunt het beste de auto eventjes aan de achterkant van het postkantoor parkeren (alarmlichten aan). Dat heet de Boommarkt. Het blijkt lastig om de Boommarkt te bereiken als je van buiten de stad komt. Zorg dat je de stad binnenrijdt via Haagweg - Noordeinde. Waar het Noordeinde zich verbreedt tot een ruim kruispunt op een brug, rechts het Rapenburg, links het Kort Rapenburg, rechtdoor de Breestraat. Je slaat hier linksaf, rijdt een meter of veertig door en gaat over een brug en onmiddellijk voorbij het water rechtsaf. Je rijdt dan door tot de eerste brug, die ga je over (= rechtsaf) en dan onmiddellijk weer rechts, terug langs de andere kant van het water. Dit is de Boommarkt. Het parkeerterreintje achter de Pieter ligt ongeveer 100 meter verderop aan de linkerkant. De Pieter heeft een (garage)deur aan de Boommarkt die open kan. Via een voetgangers-steegje kun je naar de voorkant van De Pieter lopen, waar de ingang is. Vraag de aanwezige Pieter de garagedeur te openen.

4. Suppoosten
Van alle deelnemers wordt gevraagd zich –met naam én tel.nr. - in te schrijven op de surveillancelijst, twee of drie maal twee uur, afhankelijk van de duur van de expositie en het aantal exposanten. We werken met twee dagdelen: 13-15u en 15-17u. zaterdag en zondag. In principe zijn er steeds twee surveillanten. De surveillancelijst ligt in de galerie als het werk wordt ingeleverd. Daarna wordt hij per mail rondgestuurd. Als je aanvullingen hebt, deze mailen aan loukie@gmail.com We willen enig inzicht in de bezoekersaantallen. Daarom ligt er een turflijst om dat bij te houden.

5. Openen en sluiten
Alle Pieters hebben een sleutel die ze uit veiligheidsoverwegingen niet mogen uitlenen. Er komt een Pieter openen en sluiten. Als zich problemen voordoen, bel je Michel: 06 – 47444225 of Christiaan: 06 – 49906675 of Barthel: 06 – 18025627 of Hans: 071 - 5895730 Bij openen galerie checken of alle lichten en audiovisuele werken aan zijn en of banier aan de deur hangt. Bij sluiten alles uit (er blijft een waaklicht branden) en niet vergeten banier naar binnen te halen.

6. Gastvrijheid
Wees gastvrij voor de bezoekers. Besteed aandacht aan hen en biedt bv. koffie of thee aan. In de keuken vind je de noodzakelijke spullen. We verkopen kaarten (50 cent). De opbrengst gaat in het spaarvarken. Daarvan kun je koffie, thee, koekjes e.d. kopen. Als je zelf kaarten hebt, stellen we het op prijs als je er een aantal ter beschikking stelt.

7. Verkoop
Er zijn twee mogelijkheden. Bij kleine aankopen die mensen meteen willen meenemen, is contant betalen mogelijk. Doe het geld in een enveloppe met de naam van de kunstenaar, de titel en de prijs van het werk + naam, adres en tel. nr van de klant. Geef deze enveloppe aan de Pieter die komt openen/sluiten. Desgewenst kun je een kwitantie maken. Er ligt een boekje met kwitanties. De kunstenaar dient het ontstane 'gat' zo snel mogelijk te vullen met nieuw werk.
In de overige gevallen zijn er meer mogelijkheden: