G A L E R I E    D E   P I E T E R
Galerie De Pieter in Leiden

Was gevestigd in het voormalig Postkantoor
Breestraat 46
2311 CS Leiden


Galerie De Pieter is per 12 april 2014 opgeheven.


Er vinden in het Voormalig Postkantoor geen Pieteractiviteiten meer plaats.

De Pieter wenst iedereeen het beste.

Klik hier voor een foto van het PIETERPUBLIEK!


Tentoonstelling Leidse School afgelast.

12 april 2014

Mede door de beperkte tijd en beschikbare middelen, is het mij helaas niet gelukt een tentoonstelling casino-top-lists.nl en presentatie tot stand te brengen die recht doet aan de schilders van de Leidse School en hun werk. Het was steeds de inzet om, binnen de beperkte mogelijkheden van Galerie De Pieter, een expositie te onlinecasinobelgie.be organiseren die een waardig en respectabel beeld geeft van deze Leidse kunstschilders en hun tijd. Dat respect verdienen zij immers. En omdat dit onvoldoende door mij kon worden verzekerd, heb ik moeten besluiten de tentoonstelling af te gelasten.
Dat is voor mij een teleurstelling, en voor anderen die belangeloos hebben bijgedragen aan dit project. Daarom wil ik hierbij iedereen bedanken die heeft karamba.casino meegewerkt. In het bijzonder noem ik Gijs Donkers, Astrid Rijsdorp, Christiaan Vogelaar, Jan Jaap de Haan, Kees van den Bosch, Charlotte Boschma en Marlene Bolkestein, en uiteraard alle kunstverzamelelaars en nazaten van de schilders die ik heb mogen ontmoeten. Ik heb ook genoten van de vele schilderijen en andere werken die ik heb mogen aanschouwen.
Deze ervaringen geven mij het vertrouwen dat er in de toekomst ooit nog een succesvolle tentoonstelling over de Leidse School zal worden georganiseerd.
Het is immers een pareltje in de cultuurgeschiedenis van Leiden en omgeving.

Met dank en tot weerziens.
Michel Siebes

Goede schilderkunst is tijdloos


Chris van der Windt


Klik hier voor de huidige tentoonstelling.
Klik 

gevel Galerie De Pieter in het oude postkantoor Breestraat Leiden